W dniu 3 lutego 2018 roku odbyło się XI zebranie
sprawozdawczo – wyborcze Sudeckiego Oddziału SITK RP w Wałbrzychu

 

na którym został wybrany Zarząd na kolejną kadencję w składzie:

 

Piotr Bizoń                        - PREZES ODDZIAŁU

Zygmunt Rakoczy              - V – CE PREZES

Elżbieta Marciniak              - V – CE PREZES

Jan Nowakowski                - SEKRETARZ ODDZIAŁU

Janusz Pepera                     - SKARBNIK

Zbigniew Dudek                - CZŁONEK ZARZĄDU

Zbigniew Lichota               - CZŁONEK ZARZĄDU

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

Marian Sołyga                   - PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Violetta Żebrowska            - CZŁONEK KOMISJI

Zbigniew Jasiński              - CZŁONEK KOMISJI