W dniu 25 stycznia 2014 roku odbyło się X zebranie
sprawozdawczo – wyborcze Sudeckiego Oddziału SITK RP w Wałbrzychu

 

na którym został wybrany Zarząd na kolejną kadencję w składzie:

 

Zygmunt Rakoczy                PREZES ODDZIAŁU

Marian Sołyga                     - V – CE PREZES

Piotr Bizoń                          - V – CE PREZES

Jan Nowakowski                  - SEKRETARZ ODDZIAŁU

Mariusz Bukowski                 - CZŁONEK ZARZĄDU

Janusz Pepera                     - CZŁONEK ZARZĄDU

Zbigniew Dudek                   - CZŁONEK ZARZĄDU

 

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

Waldemar Graczyk              - PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Violetta Żebrowska              - CZŁONEK KOMISJI

Zbigniew Jasiński                - CZŁONEK KOMISJI

 

SĄD KOLEŻEŃSKI

 

Teresa Buła-Wojtanowska          - PRZEWODNICZACY SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO

Jan Banik                                - CZŁONEK SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO

Monika Kuśtak                         - CZŁONEK SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO