W dniu 23 stycznia 2013 roku odbyło się IX zebranie
sprawozdawczo – wyborcze Sudeckiego Oddziału SITK RP w Wałbrzychu

 

na którym został wybrany Zarząd na kolejną kadencję w składzie:

 

Zygmunt Rakoczy                PREZES ODDZIAŁU

Marian Sołyga                     - V – CE PREZES

Piotr Bizoń                          - V – CE PREZES

Eugeniusz Orzech                - SEKRETARZ ODDZIAŁU

Jan Nowakowski                 - CZŁONEK ZARZĄDU

Janusz Pepera                    - CZŁONEK ZARZĄDU

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

Waldemar Graczyk              - PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Tadeusz Chodorowski          - CZŁONEK KOMISJI

Stanisław Żminkowski          - CZŁONEK KOMISJI

 

SĄD KOLEŻEŃSKI

 

Jan Banik                           - PRZEWODNICZACY SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO

Leszek Podgórski                - CZŁONEK SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO

Teresa Buła-Wojtanowska    - CZŁONEK SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO