W dniu 18 luty 2006 roku odbyło się VIII zebranie
sprawozdawczo – wyborcze Oddziału SITK w Wałbrzychu

 

na którym został wybrany Zarząd na kolejną kadencję w składzie:

 

Marian Sołyga                      PREZES ODDZIAŁU

Zygmunt Rakoczy                - V – CE PREZES

Piotr Bizoń                          - V – CE PREZES

Eugeniusz Orzech                - SEKRETARZ ODDZIAŁU

Jan Nowakowski                 - CZŁONEK ZARZĄDU

Zbigniew Dudek                  - CZŁONEK ZARZĄDU

Jerzy Stasinkiewicz              - CZŁONEK ZARZĄDU

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

Waldemar Graczyk              - PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Tadeusz Chodorowski          - CZŁONEK KOMISJI

Stanisław Żminkowski          - CZŁONEK KOMISJI

 

SĄD KOLEŻEŃSKI

 

Jan Banik                           - PRZEWODNICZACY SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO

Antoni Cybulski                   - CZŁONEK SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO

Lesław Podgórski                 - CZŁONEK SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO