W dniu 12 stycznia 2002 roku odbyło się VII zebranie
sprawozdawczo – wyborcze Oddziału SITK w Wałbrzychu

 

na którym został wybrany Zarząd na kolejną kadencję w składzie:

 

Marian Sołyga                      PREZES ODDZIAŁU

Andrzej Pawłowicz               - V – CE PREZES

Antoni Cybulski                   - V – CE PREZES

Eugeniusz Orzech                - SEKRETARZ ODDZIAŁU

Jan Miozga                          - SKARBNIK

Zbigniew Dudek                  - CZŁONEK ZARZĄDU

Piotr Bizoń                          - CZŁONEK ZARZĄDU

Jerzy Stasinkiewicz              - CZŁONEK ZARZĄDU

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

Roman Nowak                     - PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Adam Nowak                      - CZŁONEK KOMISJI

Stanisław Żminkowski          - CZŁONEK KOMISJI

 

SĄD KOLEŻEŃSKI

 

Henryk Zaborowski             - PRZEWODNICZACY SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO

Jerzy Gibała                        - CZŁONEK SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO

Lesław Podgórski                 - CZŁONEK SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO