W dniu 07 marca 1998 roku odbyło się VI zebranie
sprawozdawczo – wyborcze Oddziału SITK w Wałbrzychu

 

na którym został wybrany Zarząd na kolejną kadencję w składzie:

 

Jan Rott - Żebrowski            PREZES ODDZIAŁU

Andrzej Pawłowicz               - V – CE PREZES

Marian Sołyga                     - SEKRETARZ ODDZIAŁU

Jan Miozga                          - SKARBNIK

Antoni Cybulski                   - CZŁONEK ZARZĄDU

Eugeniusz Orzech                - CZŁONEK ZARZĄDU

Bogusław Bogusławski         - CZŁONEK ZARZĄDU

Jerzy Stasinkiewicz              - CZŁONEK ZARZĄDU

Władysław Hawryszko         - CZŁONEK ZARZĄDU

Adam Nowak                      - CZŁONEK ZARZĄDU

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

Roman Nowak                     - PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Henryk Zaborowski             - CZŁONEK KOMISJI

Stanisław Żminkowski          - CZŁONEK KOMISJI

 

SĄD KOLEŻEŃSKI

 

Jan Pawłusiewicz                 - PRZEWODNICZACY SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO

Jerzy Gibała                        - CZŁONEK SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO

Waldemar Graczyk              - CZŁONEK SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO