W dniu 23 kwietnia 1994 roku odbyło się V zebranie
sprawozdawczo – wyborcze Oddziału SITK w Wałbrzychu

 

na którym został wybrany Zarząd na kolejną kadencję w składzie:

 

Jan Rott - Żebrowski            PREZES ODDZIAŁU

Adam Nowak                      - V – CE PREZES

Władysław Hawryszko         - V – CE PREZES

Jan Miozga                          - SEKRETARZ ODDZIAŁU

Marian Sołyga                     - SKARBNIK

Antoni Cybulski                   - CZŁONEK ZARZĄDU

Eugeniusz Orzech                       - CZŁONEK ZARZĄDU

Bogusław Bogusławski         - CZŁONEK ZARZĄDU

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

Jan Banik                           - PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Ryszard Ostrzycharz            - CZŁONEK KOMISJI

Henryk Sojka                      - CZŁONEK KOMISJI

 

SĄD KOLEŻEŃSKI

 

Jan Pawłusiewicz                 - PRZEWODNICZACY SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO

Jerzy Stasinkiewicz              - CZŁONEK SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO

Waldemar Graczyk              - CZŁONEK SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO