W dniu 16 marca 1990 roku odbyło się IV zebranie
sprawozdawczo – wyborcze Oddziału SITK w Wałbrzychu

 

na którym został wybrany Zarząd na kolejną kadencję w składzie:

 

Jan Rott - Żebrowski            - PREZES ODDZIAŁU

Adam Nowak                      - V – CE PREZES

Antoni Cybulski                   - V – CE PREZES

Jan Miozga                          - SEKRETARZ ODDZIAŁU

Marian Sołyga                     - SKARBNIK

Czesław Jakub                    - CZŁONEK ZARZĄDU

Feliks Błaszkiewicz               - CZŁONEK ZARZĄDU

Bogusław Bogusławski         - CZŁONEK ZARZĄDU

Franciszek Sobkowiak          - CZŁONEK ZARZĄDU

Zbigniew Hliwa                    - CZŁONEK ZARZĄDU

Kazimierz Getner                 - CZŁONEK ZARZĄDU

Bronisław Sawka                 - CZŁONEK ZARZĄDU

Henryk Zaborowski             - CZŁONEK ZARZĄDU

Jerzy Zuba                         - CZŁONEK ZARZĄDU

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

Jan Banik                           - PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Maria Krysztowiak               - CZŁONEK KOMISJI

Wiesław Jasiński                  - CZŁONEK KOMISJI

Marian Luty                        - CZŁONEK KOMISJI

 

SĄD KOLEŻEŃSKI

 

Zdzisław Górnicki                 - PRZEWODNICZACY SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO

Jan Pawlusiewicz                 - CZŁONEK SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO

Janusz Palacz                      - CZŁONEK SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO