W dniu 27 marca 1987 roku odbyło się III zebranie
sprawozdawczo – wyborcze Oddziału SITK w Wałbrzychu

 

na którym został wybrany Zarząd na kolejną kadencję w składzie:

 

Jan Miozga                         PREZES ODDZIAŁU

Jan Rott Żebrowski              - V – CE PREZES

Zbigniew Morawski              - V – CE PREZES

Henryk Zaborowski             - SEKRETARZ ODDZIAŁU

Piotr Wierciński                   - SKARBNIK

Czesław Jakub                    - CZŁONEK ZARZĄDU

Stanisław Kiełbik                 - CZŁONEK ZARZĄDU

Zdzisław Kopelnicki              - CZŁONEK ZARZĄDU

Marek Putka                       - CZŁONEK ZARZĄDU

Jerzy Rangl                        - CZŁONEK ZARZĄDU

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

Franciszek Jurgiewicz           - PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Jan Gajda                           - CZŁONEK KOMISJI

Teresa Lipowicz                   - CZŁONEK KOMISJI

Władysław Ślipko                - CZŁONEK KOMISJI

 

SĄD KOLEŻEŃSKI

 

Ryszard Ostrycharz             - PRZEWODNICZACY SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO

Bogusław Bogusławski         - CZŁONEK SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO

Bronisław Sawka                 - CZŁONEK SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO