Zarządy Sudeckiego Oddziału SITK w Wałbrzychu:

   
1 Lata 1987 - 1990
2 Lata 1990 - 1994
3 Lata 1994 - 1998
4 Lata 1998 - 2002
5 Lata 2002 - 2006
6 Lata 2006 - 2010
7 Lata 2010 - 2013
8 Lata 2014 - 2017
9 Lata 2018 - 2021