Na posiedzeniu Zarządu Krajowego SITK w dniu 18 XII 2000 rozpatrzono i przyznano pierwsze złote z diamentem Odznaki Honorowe SITK. Wśród odznaczonych znalazł się także Prezes Sudeckiego Oddziału SITK kol. Marian Sołyga.

W dniu 8 marca 2001 w Jeleniej Górze odbyło się posiedzenie Zarządu Sudeckiego Oddziału SITK, na którym Wiceprezes ZK SITK - kol. Ksawery Krassowski wręczył odznakę naszemu prezesowi. Na spotkaniu omówiono wiele problemów, przed jakimi staje nasze stowarzyszenie oraz jego oddziały. Zebranych zapoznano z przygotowaniami i działaniami Zarządu Krajowego SITK w związku ze zbliżającym się Zjazdem SITK.

 

Wiceprezes Zarządu Krajowego SITK kol. Ksawery Krassowski wręcza Prezesowi Sudeckiego Oddziału SITK w Wałbrzychu Złotą z diamentem Honorową Odznakę SITK

Wystąpienie Prezesa Sudeckiego Oddziału SITK w Wałbrzychu - kol. Mariana Sołygi

Posiedzenie zarządu SO SITK w Wałbrzychu

Omawianie spraw bieżących

 

Wiceprezes Zarządu Krajowego SITK kol. Ksawery Krassowski wręcza legitymację rzeczoznawcy SITK kol. J. Kowalskiemu

Strona główna SITK