W dniach 26 – 27 października 2013 roku, odbyło się szkolenie dla uprawnionych diagnostów dokonujących badania techniczne i osób nadzorujących Stacje Kontroli Pojazdów, zorganizowane przez Sudecki Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji. Tematem przewodnim było: „Warunki techniczne i badania pojazdów, funkcjonowanie Stacji Kontroli Pojazdów w kontekście znowelizowanych przepisów prawnych”. Zajęcia prowadzone były przez naszych kolegów posiadających najwyższe kwalifikacje w tym zakresie tj. kolegę Zygmunta Rakoczego, Piotra Bizonia, Janusza Peperę, Leszka Brycha oraz zaproszonego mecenasa Tadeusza Rakoczego.