Dnia 15 maja 2010 roku w Domu Technika NOT w Wałbrzychu przy ulicy Szmidta 4a  odbyło się spotkanie rzeczoznawców Sudeckiego Oddziału SITK RP

 

Celem spotkania było omówienie:

  •  XXX zwyczajnego zjazdu delegatów SITK RP,

  •  wniosków wynikających ze spotkania szefów Stacji Kontroli Pojazdów z członkami Zarządu Oddziału,

  • projektów unijnych,

  •  szkolenie w zakresie technologii lakierowania nadwozi pojazdów samochodowych ,

  • sprawy różne,