W dniu 02.02.2002r. w Polanicy Zdroju Sudecki Oddział SITK w Wałbrzychu zorganizował seminarium – szkoleniowe nt.:

 Rejestracja i badania techniczne pojazdów w świetle przepisów wynikających z nowelizacji ustawy. Prawo o ruchu drogowym i rozporządzeń wykonawczych.

Seminarium prowadzili przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury z Departamentu Transportu Samochodowego. W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy, kierownicy, organów d/s Komunikacji Starostw Powiatowych i Urzędów Miast oraz dyrektorzy – kierownicy, właściciele Stacji Kontroli Pojazdów. W zajęciach wzięły udział 73 osoby.