Sudecki Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji pod patronatem STAROSTY LEGNICKIEGO zorganizował w szkolenie dla diagnostów na temat:

 WARUNKI TECHNICZNE I BADANIA POJAZDÓW    FUNKCJONOWANIE STACJI KONTROLI POJAZDÓW”

Celem szkolenia było omówienie:

  • najnowszych zmian prawnych dotyczących sposobu przeprowadzania badań technicznych, warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia, w tym oznakowania konturowego niektórych pojazdów,

  • sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów w kontekście znowelizowanych uwarunkowań prawnych,

  • zasady wpisu do rejestru badań technicznych numeru i daty protokołu oraz decyzji Transportowego Dozoru Technicznego, Urzędu Dozoru technicznego,

  • skuteczności sprawowanego nadzoru nad funkcjonowaniem stacji kontroli pojazdów, jakością i rzetelnością wykonywanych badań technicznych pojazdów,

 

Szkolenie poprowadzili koledzy:

Piotr Bizoń, Janusz Pepera i Zygmunt Rakoczy - rzeczoznawcy Sudeckiego Oddziału SITK RP w Wałbrzychu.

Zdjęcia z imprezy: