24 kwietnia 2010 roku Sudecki Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej wraz z Wałbrzyskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Wałbrzychu zorganizował konferencję szkoleniową w modułach:

 

MODUŁ I

FUNKCJONOWANIE STACJI KONTROLI POJAZDÓW”

31.12.2010 r. – data graniczna dla niektórych SKP… i co dalej?

 

Celem spotkania było omówienie:

  • zmian przepisów prawnych dotyczących sposobu przeprowadzania badań technicznych, warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia,

  • rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów,

  • szkoleń okresowych i uzupełniających kwalifikacje diagnostów,

 

MODUŁ II

WSPÓŁPRACA POMIĘDZY SZKOŁĄ A SERWISAMI SAMOCHODOWYMI”

 

Celem spotkania było omówienie:

  • oczekiwań serwisów samochodowych od absolwentów szkół o profilu samochodowym,

  • realizacji zajęć praktycznych w serwisach,

  • kierunkowej specjalizacji serwisowej uczniów,

  • umiejętności kluczowych w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych,

  • współpracy przy projektach unijnych,