Kolejna edycja konkursu o tytuł „Wałbrzyskiego Diagnosty roku” już za nami.

28 października 2017 roku w Zespole Szkół Nr 5 w Wałbrzychu pod patronatem Prezydenta Miasta Wałbrzycha i o puchar przechodni Prezydenta Miasta został rozegrany ten konkurs. Przedstawiciele wszystkich Stacji Kontroli Pojazdów Miasta Wałbrzycha przybyli aby zweryfikować swoją wiedzę w zakresie teoretycznym i praktycznym co do sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów . Konkurs w całości został zorganizowany i przeprowadzony przez nasze koleżanki i kolegów tj. Teresę Buła – Wojtanowska, Elżbietę Marciniak, Violettę Żebrowską, Jana Banika, Jana Nowakowskiego, Piotra Bizonia, Piotra Krzywdę, Janusza Peperę, Zbigniewa Jasińskiego, Zygmunta Rakoczego. Serdeczne podziękowania dla całego zespołu zaangażowanego w organizację tego konkursu.