Tak jak wcześniej informowaliśmy, 3 grudnia 2016 roku w Zespole Szkół Nr 5 w Wałbrzychu odbył się konkurs o tytuł „Wałbrzyski Diagnosta roku 2016” pod patronatem Prezydenta Miasta Wałbrzycha i o puchar przechodni Prezydenta. W konkursie wzięło udział szesnastu diagnostów reprezentujących wszystkie Stacje Kontroli Pojazdów Miasta Wałbrzycha. Konkurs w całości został zorganizowany i przeprowadzony przez nasze koleżanki i kolegów tj. Teresę Buła – Wojtanowska, Elżbietę Marciniak, Violettę Żebrowską, Jana Banika, Jana Nowakowskiego, Piotra Bizonia, Piotra Krzywdę, Janusza Peperę, Zbigniewa Jasińskiego, Zygmunta Rakoczego. Serdeczne podziękowania dla całego zespołu zaangażowanego w organizację tego konkursu.