Co już się stało tradycją pod koniec roku Sudecki Oddział SITK RP w dniach 13 – 14 grudnia 2014 roku, zorganizował szkolenie dla uprawnionych diagnostów dokonujących badania techniczne i osób nadzorujących Stacje Kontroli Pojazdów. Tematem przewodnim było: „Warunki techniczne i badania pojazdów, funkcjonowanie Stacji Kontroli Pojazdów w kontekście znowelizowanych przepisów prawnych”. Zajęcia prowadzone były przez Naczelnika Wydziału Warunków Technicznych Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury
i Rozwoju.