29 maja 2014 roku w Zespole Szkół nr 5 w Wałbrzychu nasi koledzy tj. Piotr Krzywda Zbigniew Jasiński, Zygmunt Rakoczy zorganizowali dla uczniów Zespołu szkół Nr 5 w Wałbrzychu i Młodzieżowego Ośrodka z Walimia DZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO w którym uczniowie rywalizowali o Puchar przechodni Dyrektora Zespołu Szkół Nr 5, a następnie odbył się pokaz ratownictwa drogowego zaprezentowany przez wyspecjalizowane oddziały Pogotowia Ratunkowego i Straży Pożarnej miasta Wałbrzycha. Serdeczne podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w zorganizowanie i przeprowadzenie pokazów.