Dnia 25 stycznia 2014 roku w Sudeckim Oddziale SITK RP odbyło się Zebranie sprawozdawczo – wyborcze, w którym z ramienia Zarządu Krajowego uczestniczył
kol. Leszek Krawczyk. Zanim przystąpiono do realizacji programu zebrania Prezes Oddziału Zygmunt Rakoczy wraz z przedstawicielem ZK Leszkiem Krawczykiem wręczyli legitymacje nowym członkom naszego oddziału tj. Elżbiecie Marciniak, Monice Kuśtak, Pawłowi Czubskiemu.

Następnie za wyróżniającą się pracę na rzecz oddziału srebrną honorową odznaką został uhonorowany kol. Leszk Brych. Złotą honorową odznaką został odznaczony kol. Jan Nowakowski i Janusz Pepera, a honorową złotą z diamentem został uhonorowany kol. Jan Banik i Eugeniusz Orzech – gratulujemy wyróżnionym.

Przystępując do realizacji programu zebrania i po głosowaniach zostały wybrane nowe władze Sudeckiego Oddziału SITK RP

 SKŁAD ZARZĄDU

PREZES         – Zygmunt Rakoczy

V-CE PREZES – Piotr Bizoń

V-CE PREZES – Marian Sołygań

SEKRETARZ  – Jan Nowakowski

CZŁONEK      - Janusz Pepera

CZŁONEK      - Zbigniew Dudek

CZŁONEK      - Mariusz Bukowski

 

KOMISJA REWIZYJNA

 PRZEWODNICZĄCY – Waldemar Graczyk

CZŁONEK                  – Wioletta Żebrowska

CZŁONEK                  – Zbigniew Jasiński

 

SĄD KOLEŻEŃSKI

 PRZEWODNICZĄCY – Teresa Buła - Wojtanowska

CZŁONEK                  – Monika Kuśtak

CZŁONEK                  – Jan Banik

 

 

Zdjęcia z imprezy: