W dniu 04 października 2013 roku Nasz Oddział przy współpracy z Zespołem Szkół nr 5 w Wałbrzychu zorganizował spotkanie z przedstawicielami Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, Biura Komunikacji Miasta Wałbrzycha, Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, Zarządu Dróg i Komunikacji Miasta Wałbrzycha.  Celem spotkania było omówienie oraz próba znalezienia rozwiązań w zakresie poprawy oznakowania dróg na terenie miasta przy prowadzonych remontach, jak również zwrócenie uwagi na zasady egzaminowania podczas egzaminu praktycznego na prawo jazdy.

Zagadnienia na spotkanie przygotował i je przedstawił nasz kolega Zbigniew Uszczyński.

Czynny udział w spotkaniu wzięli również Piotr Bizoń, Leszek Tkaczyk, Janusz Pepera, Zygmunt Rakoczy.