Sudecki Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji informuje,
że w dniach 24-25 XI 2012 odbyło się:

SZKOLENIE OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI ORAZ  NADZÓR NAD FUNKCJONOWANIEM OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW

z świetle zmian wynikających z ustawy o kierujących pojazdami

Celem szkolenia było omówienie najnowszych zmian przepisów prawnych dotyczących:

  • najnowszych zmian przepisów prawnych w kontekście ustawy o kierujących pojazdami, dotyczących:

    • wymagań w zakresie wyposażenia, warunków lokalowych i placu manewrowego ośrodków szkolenia kierowców,

    • programu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami ,

    • warunków i trybu prowadzenia dokumentacji przez ośrodki szkolenia kierowców

  • zasad przeprowadzania egzaminów państwowych w świetle wprowadzonych zmian ustawowych,

  • omówienie kwestii związanych ze sprawowanym przez Starostów nadzorem nad ośrodkami szkolenia kierowców

Miejsce : Hotel „SANA”, Polanica Zdrój -  ul. Górska 2

 

Zajęcia prowadzone były przez osoby posiadające najwyższe kwalifikacje w tym zakresie, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej reprezentowane było przez Pana Tomasza Piętke, Wojewódzki Ośrodek Egzaminowania Kierowców reprezentował Pan Jan Gurazda, dodatkowo firma Toyota Jan Nowakowski przedstawiła samochód westchnień kobiet najnowszą Toyote Yaris, a firma Liwona prowadząca działalność w zakresie produkcji i dystrybucji materiałów dla Ośrodków Szkolenia Kierowców przedstawiła najnowsze swoje propozycje w tym zakresie.

Zgodnie z tradycją na początku szkolenia Prezes Sudeckiego Oddziału SITK RP Zygmunt Rakoczy wręczył legitymacje dwóm nowym członkom tj. koledze Leszkowi Tkaczykowi i Zbigniewowi Uszczyńskiemu oraz na podstawie decyzji Zarządu Sudeckiego Oddziału SITK RP za działalność na rzecz naszego Oddziału SREBRNĄ ODZNAKĄ HONOROWĄ zostali odznaczeni: koleżanka Elżbieta Marciniak, kolega Jan Gurazda.

Zdjęcia z imprezy: