W dniach 27 – 28 października 2012 roku, odbyło się szkolenie dla uprawnionych diagnostów dokonujących badania techniczne i osób nadzorujących Stacje Kontroli Pojazdów, zorganizowane przez Sudecki Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji na temat:

„ WARUNKI TECHNICZNE I BADANIA POJAZDÓW FUNKCJONOWANIE STACJI KONTROLI POJAZDÓW w kontekście znowelizowanych przepisów prawnych

 

Zajęcia prowadzone były przez osoby posiadające najwyższe kwalifikacje
w tym zakresie, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej reprezentowane było przez Pana Jerzego Króla, Transportowy Dozór Techniczny reprezentował Pan Wojciech Śledź, a Komendę Wojewódzką Policji reprezentował Pan Leszek Brych.

Na początku szkolenia Prezes Sudeckiego Oddziału SITK RP Zygmunt Rakoczy wręczył legitymacje dwóm nowym członkom tj. koledze Stefanowi Salińskiemu i Zbigniewowi Chwalińskiemu oraz na podstawie decyzji Zarządu Sudeckiego Oddziału SITK RP
za działalność na rzecz naszego Oddziału SREBRNĄ ODZNAKĄ HONOROWĄ zostali odznaczeni: kolega Leszek Podgórski, Zbigniew Lichota, Jacek Dybczyński.

 

GRATULUJEMY WYRÓŻNIONYM !