Dnia 02 czerwca 2012 roku w Wałbrzychu Sudecki Oddział SITK RP przy współpracy z Zespołem Szkół Nr 5 w Wałbrzychu zorganizował „Dzień bezpieczeństwa ruchu drogowego”. W trakcie imprezy przeprowadzono egzamin teoretyczny i praktyczny na kartę rowerową i motorowerową przeprowadzony przez egzaminatorów Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego wraz z policjantami wałbrzyskiej „drogówki”. O godzinie 1200, na boisku szkolnym Zespołu Szkół Nr 5 odbył się pokaz ratownictwa drogowego przy współudziale policji, straży pożarnej i pogotowia ratunkowego, członkowie naszego oddziału brali czynny udział w organizacji i prowadzeniu tej imprezy.

 

Zdjęcia z imprezy: